اصطلاحات رایج در نگهداری و تعمیرات

Bill of Materials : لیست مفصلی از قطعات و مقادیر مورد نیاز مربوط به آنها که برای تکمیل یک پروژه لازم است

Downtime : بازه زمانی یک تجهیزات خارج از خط تولید باشد یا همان مدت زمان توقف دستگاه (برنامه ریزی شده یا بدون برنامه ریزی).

Uptime :مدت زمانی است که یک تجهیزات به طور پیوسته ماموریت خود را انجام می‌دهد. زمان فعالیت(آماده‌بکاری) دستگاه (متضاد Downtime).

Proactive Maintenance : نگهداری و تعمیرات کنش‌گرایانه، نوعی از نگهداری و تعمیرات است که به دنبال انجام اقداماتی هوشمندانه و کنش‌گرایانه می‌باشد با این هدف که پیش از وقوع خرابی و توقف از بروز آن جلوگیری نماییم( متضاد نگهداری و تعمیراتی واکنشی است)

Reactive Maintenance : نگهداری و تعمیرات واکنشی فرآیند پاسخ به خرابی غیر برنامه ریزی شده تجهیزات بوسیله اقداماتی است که برای رفع عامل آشکار خرابی به وقوع می‌پیوندند.

Preventive Maintenence: نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) شامل مجموعه‌ای از برنامه‌های نگهداری دارایی‌ها می‌باشد که بصورت دوره‌ای (مبتنی بر تقویم، کارکرد و یا ترکیبی)و با هدف حفظ شرایط کارکردی عادی تجهیزات و جلوگیری از خرابی برنامه ریزی نشده،انجام می شود.

Corrective Mainenance: نگهداری تعمیرات اصلاحی (CM) شامل اقداماتی جهت اصلاح یک مشکل بوجود آمده ( یا موجود در) دارایی و بازگرداندن آن به وضعیت عملیاتی عادی می‌باشد. این روش نگهداری و تعمیرات می‌تواند برنامه‌ریزی شده باشد یا برنامه‌ریزی نشده.

EM: نگهداری و تعمیرات اضطرای، گونه‌ای از نگهداری تعمیرات واکنشی و زیر مجموعه‌ای از نگهداری و تعمیراتی اصلاحی می‌باشد. این گروه از فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات زمانی انجام می‌شوند که مشکلی در دستگاه بوجود آمده و امکان برنامه‌ریزی و به تعویض انداختن آن رسیدگی به آن وجود نداشته باشد.

Predictive Maintenance (PdM) نوعی استراتژی نگهداری است که از شرایط دارایی‌ها برای پیش بینی که چه موقع دارایی‌ها نیاز به انجام فعالیت‌های نگهداری دارند،‌ استفاده می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *