ایجاد فرهنگ قابلیت اطمینان

غالباً گفته می شود که دستیابی به قابلیت اطمینان باید مشابه دستیابی به ایمنی باشد – سازمان‌ها برای دستیابی به فرهنگ قابلیت اطمینان باید همان روشی را پیگیری کنند که برای دستیابی به فرهنگ ایمنی بکار برده‌اند.
درست همانطور که دستیابی به صفر حادثه و آسیب را هدف قرار می دهیم ، لازم است رسیدن صفر شکست(خرابی) را نیز هدف قرار دهیم.

در این مقاله ، ما قصد داریم این مسئله را بررسی کنیم چرا رویکرد رایج برای ایجاد یک فرهنگ قابلیت اطمینان – که بر طرز فکر(نگرش‌) ها و ارزشها تمرکز دارد – کافی نیست.

با این که این تمرکز بهبود‌ها و تغییرات مثبتی  را به همراه خواهد داشت ، اما دو عنصر مهم که می تواند باعث تغییر فرهنگی شود  را با خود به همراه ندارد:

  • داشتن هدف روشن
  • داشتن چارچوب(فریم ورک) قابلیت اطمینان

    بیایید به جزئیات هر یک از این موارد بپردازیم.

 

پر واضح است که دست‌یابی به یک فرهنگ متعالی سازمانی با افرادی که نسبت به محیط کار خود احساس خوبی ندارند ، کار آسانی نخواهد بود.

داشتن هدف روشن

پر واضح است که دست‌یابی به یک فرهنگ متعالی سازمانی با افرادی که نسبت به محیط کار خود احساس خوبی ندارند ، کار آسانی نخواهد بود. پاداش‌های جزیی و برخی امتیازات ساده نمی تواند رضایت‌مندی مورد نظر را به همراه داشته باشد. مطمئناً ، وجود پاداش ایجاد حس رضایت‌مندی در پرسنل شود ولی با این وجود ممکن است شما در پایان روز ، اهداف تجاری مورد نظر خود نرسیده باشید.

بدون هدف مشخص ، فرهنگ‌سازی تا حدودی بدون جهت خواهد بود – در مورد آنچه دقیقاً می خواهید به انجام برسانید ، قطعیتی نخواهید داشت. در حقیقت ، بدون هدف مشخص ، یک سازمان در معرض خطر شکافهای رفتاری و فرهنگی قرار می‌گیرد.

وقتی صحبت از قابلیت اطمینان می شود ، گزاره و عنوان هدف باید واضح ، مختصر و دقیق باشد. استفاده از چیزی مانند “هدف دستیابی به شکست صفر” به عنوان بیانیه هدف شما – با وجود مختصر بودن – کاملاً واضح نیست و می تواند با قابلیت اطمینان و تولید در تضاد باشد.

هدف دستیابی به شکست صفر” در واقع یک بیانیه هدف مبهم و نادرست است و دارای دو عیب اساسی است:

 ۱- اگر شکستی رخ دهد و سازمان(منظور سازمان نگهداری و تعمیرات) متعهد به جلوگیری از وقوع تمام نارسایی‌های احتمالی آینده نگردد ، در این صورت نیروی کار تعهد سازمان را به هدف زیر سوال می برد. اگر به نظر برسد شما در مورد هدف بیان شده جدی نیستید ، این مسئله می‌تواند یک فرهنگ نادرست و منفی ایجاد کند.
۲- آنهایی که مفهوم قابلیت اطمینان تجهیزات را درک کرده‌اند، می دانند که در اکثر صنایع ، وضعیت خرابی صفر بسیار پرهزینه‌ است و بنابراین واقعاً مطلوب نیست. این مسئله دوباره باعث می شود، تیم از میزان تعهد به هدف سؤال کند.

داشتن چارچوب (فریم‌ورک)قابلیت اطمینان

وقتی صحبت از ایمنی می شود ، علاوه بر طرز فکر ، رفتارها و ارزشها ، معمولاً یک چارچوب ایمنی بسیار رسمی وجود دارد. روشهای ایمنی مستند ، بیانیه های ایمنی ، هشدارها و یادآوری ها در اکثر اسنادو دستورالعمل موجود است. روش هایی برای بررسی حوادث ، یک فرایند گزارش دهی رسمی ، پیگیری اقدامات درمانی ، برنامه‌های بهبود و تحلیل‌های مختلف وجود دارد. با هرگونه انحراف از اهداف ایمنی با جدیت برخورد می شود.


اما ، در جبهه قابلیت اطمینان ، سازمان ها انتظار دارند که تغییرات و گسترش فرهنگ از طریق، طرز فکر(مگرش)و ارزش ها تغییر کنند – بدون تعیین چارچوبی مشخص برای فعالیت . برخی سازمان ها میزان کارایی بررسی و رهگیری می کنند ، اما روش های آنها برای بقیه سایربخش‌های سازمان ناشناخته خواهد بود، و اهداف نیز ممکن است واضح نباشد.

به احتمال زیاد روند تحقیقات برای یک موضوع قابلیت اطمینان غیررسمی ، ناسازگار و بدون ساختار است.


با وجود این که اکثر سازمانها روند تحلیل ریشه‌ای عوامل (RCA) یا حذف نواقص (DE) را در برنامه‌کاری خود دارند ، اقدامات حاصل از چنین فرآیندهایی اغلب اجرا نمی شوند و یا از نظرمجموعه دارای اولویت پایین هستند. ایجاد هرگونه پیشرفتی در جهت بهبود در شرکت تقریباً غیرممکن است.

در بیشتر موارد این فرایندها واکنشی نسبت به رویدادی هستند که اتفاق افتاده و فاقد هرگونه هرگونه اقدام کنشگرایانه در راستای جلوگیری ایجاد خلل در قابلیت اطمینان و عملکرد هستند.

در بیشتر سازمانها ، هیچ محرکی برای شروع بررسی استراتژی قابلیت اطمینان کنشگرایانه ، و نه فرآیندی یا گردش کاری وجود ندارد که گام‌های لازم جهت بازنگری ، کسب تاییدیه اعمال تغییرات و سپس به عملیاتی سازی رسانی‌های مورد نظر را پیگیری و مستند، و ثبت نماید

ایجاد فرهنگ قابلیت اطمینان مثبت

برای ایجاد یک فرهنگ قابلیت اطمینان مثبت ، سازمان باید روی سه عنصر اصلی تمرکز کند:

    نگرش و ارزشها
    تعریف هدف
    پیاده‌سازی یک چارچوب (فریم‌ورک)قابلیت اطمینان

بهتر است اولین مورد – یعنی نگرش ، رفتارها و ارزشها – با آموزش رهبری قابلیت اطمینان و ایجاد یک زبان مشترک در سازمان حمایت شوند.

تعریف هدف فرصتی عالی برای درگیر کردن سازمان با مفهوم قابلیت اطمینان و ایجاد تعلق خاطر نسبت به آن می‌باشد. بیان عملکرد قابلیت اطمینان به زبان واقعی و واضح اجازه می دهد تا همه چیز – همه دستورالعمل ها ، ابتکارات و سیاست ها – نسبت به هدف مورد نظر سنجیده شوند.

پیاده سازی یک چارچوب(فریم‌ورک) قابلیت اطمینان همچون مدیریت استراتژی دارایی (ASM) تضمین خواهد کرد که یک روند بهبود مداوم در حال اجرا است . همچنین تضمین می کند که هرگونه تصمیم گیری مورد بررسی و بازبینی مناسب قرار گرفته و سپس به طور مؤثر به مرحله اجرا درخواهد آمد.

در انتها ، تمام این‌ها به یک فرهنگ قابلیت اطمینان خود-حمایت تبدیل می‌گردد. با فرایند صحیح و عملی ، فرهنگ بطور مداوم توسعه یافته و حمایت می‌شود. و رفتارهای مثبتی که با هدف همسو باشند ، پیوسته تحقق خواهد یافت. این سازمان به جای پافشاری روی هدف مبهم “دستیابی به صفر شکست ” ، می تواند کنشگرایانه در جهت تحقق اهداف قابلیت اطمینانِ دست‌یافتنی و واقعی گام بردارد

با افتخار برگردان شده از Driving a Reliability Culture برای استفاده شما همراهان عزیز سایت متخصصین نگهداری و تعمیرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *