آموزش‌ها

fishbone diagram

معرفی نمودار استخوان ماهی

نمودار استخوان ماهی، ابزاری برای ترسیم گرافیکی انواع علت‌های کوچک و بزرگی است که دست به دست یکدیگر داده و یک مشکل یا مسئله را به‌وجود...
Read More

انواع تست‌ها در آنالیز روغن

آناليز اسپكتروسكوپي (طيف تابشي اتمي): به کمک تکنیک اسپكتروسكوپی مي توان اکثریت عناصر فلزي و غير فلزي موجود در روغن را برحسب PPM  اندازه گیری...
Read More