آموزش‌ها

thermography camera

دوربین حرارتی چیست ؟

دوربین حرارتی چیست سؤالی است که ممکن است ذهن افرادی که قصد استفاده از آن را در میان تجهیزات مورد نیاز خود را دارند به...
Read More
mean time to detect

MTTD شاخص‌ فراموش شده نت

زمانی که از شاخص‌های نگهداری و تعمیرات صحبت می‌شود، بی اختیار و در اولین لحظه شاخص‌های MTBF، MTTR، MTTF و به ذهن خطور می‌کنند. زمانی...
Read More
em

تعریف نت اضطراری یا EM

شعار این نوع از نت این است: "تا قطعه ای شکسته / معیوب نشده، آن را تعمیر / تعویض نمی کنیم." این نوع تعمیرات صرفاً...
Read More