یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای نظم دهی به افکار و کاهش میزان آشفتگی در برنامه‌ریزی، استفاده از نمودارهای نقشه ذهنی می‌باشد. من در این مطلب...