زمانی که از شاخص‌های نگهداری و تعمیرات صحبت می‌شود، بی اختیار و در اولین لحظه شاخص‌های MTBF، MTTR، MTTF و به ذهن خطور می‌کنند. زمانی...