هزینه بالای خرابی ها، تعمیرات و تأثیرات خرابی دارایی‌ها، موضوعاتی است که همه را در طول شب بیدار نگه می‌دارد. قطعات خراب می‌شوند، فرسوده می‌شوند،...