یکی از مهم‌ترین مولفه‌های ایجاد قابلیت اطمینان، ریشه‌یابی و کشف و حذف عوامل پنهان وقوع خرابی‌ها می‌باشد. مدیران نگهداری و تعمیرات بنابر دلایل مختلفی همچون...