آموزش‌ها

انواع تست‌ها در آنالیز روغن

آناليز اسپكتروسكوپي (طيف تابشي اتمي): به کمک تکنیک اسپكتروسكوپی مي توان اکثریت عناصر فلزي و غير فلزي موجود در روغن را برحسب PPM  اندازه گیری...
Read More
Oil Analysis

دلایل انجام آنالیز روغن

مقدمه امروزه در بسياري از شركتها، تلاش بر این است تا اطلاعات جامع تری از تجهيزات را بصورت طبقه بندي شده در اختيار داشته باشند...
Read More