یکی از مهمترین استانداردهای نگهداری و تعمیرات که در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی تعریف شده، استاندارد ISO-14224 می‌باشد. اگرچه این استاندارد اختصاصا برای حوزه‌هایی...