یکی از مهم‌ترین ارکان نگهداری و تعمیرات و قابلیت اطمینان نت خودگردان اپراتوری می‌باشد. در ادامه فایل  PDF تالیف شده توسط آقای فرهاد ساده را...