هزینه چرخه عمر هر دارایی به عنوان مجموع هزینه‌های طراحی اصلی در مرحله ایده ، مهندسی جزئیات ، ساخت و نصب به علاوه هزینه کل...