فرسایش متریال مورد استفاده در پره های توربین بادی ناشی از شرایط سخت آب و هوایی مشکلی است که در کل بخش انرژی باد وجود...